- Digital vidensformidling til klinisk brug

Forside og nyheder
 
DIAGNOSE VÆRKTØJ
Dyslipidæmi
Perifer kredsløbssygdom
Iskæmisk hjertesygdom
Kronisk obstruktiv lungesygdom
Arytmi
Hypertension
Apopleksi
Hjertesvigt
Diabetes
 
SYMPTOM VÆRKTØJ
Synkope
Dyspnø
Brystsmerter
 
ANDET
Patientvurdering
Undersøgelsesmetoder
Temaer
Forskning
Nyheder
 
INFORMATION
Om hjertedoktor.dk
Links
Samarbejdspartnere
 
FIND BEHANDLER
KlinikguidenDiabetes : Anamnese

Oplagte kliniske symptomer som bør føre til udredning for diabetes:
 1. Øget tørst
 2. Hyppige store vandladninger
 3. Utilsigtet vægttab
 4. Recidiverende infektion inklusive svampeinfektion
 
Systematisk undersøgelse for diabetes bør tilbydes hvert tredje år til patienter med:
 1. Iskæmisk hjertesygdom
 2. Hypertension
 3. Dyslipidæmi
 4. Familiær disposition til diabetes (førstegradsslægtninge)
 5. Tidligere graviditetsdiabetes
 
Opmærksomhed rettes endvidere mod personer, som er/har:
 1. Rygere
 2. Svært overvægtige (BMI>30 kg/m2)
 3. Familiær disposition til hjertekarsygdom
 4. Mikroalbuminuri
 5. Erektil impotens
 
Hvis en person har to eller flere af sidstnævnte risikofaktorer bør der tilbydes udredning for diabetes hvert tredje år.
 
 


Søg i artikler