- Digital vidensformidling til klinisk brug

Forside og nyheder
 
DIAGNOSE VÆRKTØJ
Dyslipidæmi
Perifer kredsløbssygdom
Iskæmisk hjertesygdom
Kronisk obstruktiv lungesygdom
Arytmi
Hypertension
Apopleksi
Hjertesvigt
Diabetes
 
SYMPTOM VÆRKTØJ
Synkope
Dyspnø
Brystsmerter
 
ANDET
Patientvurdering
Undersøgelsesmetoder
Temaer
Forskning
Nyheder
 
INFORMATION
Om hjertedoktor.dk
Links
Samarbejdspartnere
 
FIND BEHANDLER
KlinikguidenApopleksi : Udredning

Udredning omfatter
CT-scanning/MR-scanning
Som minimum indenfor de første 24 timer. Helst straks ved indlæggelsen.
Ved formodning om hjernestamme apopleksi er MR scanning den foretrukne metode.

Blodtryk
Måles med timers interval i de første 2 døgn.
Ved stigende eller faldende blodtryk skal årsagen hertil om muligt findes.
Temperatur
Måles med timers interval i de første 2 døgn
Temperaturen bør overvåges i den akutte fase, da temperaturforhøjelsen måske kan forværre prognosen.
Årsagen til temperaturforhøjelsen bør findes og behandles.
Apopleksi sværhedsgrad
Apopleksiens sværhedsgrad bestemmes ved en standardiseret scoringsskala (fx Scandinavian Stroke Scale). Med timers interval i de første 2 døgn.
Ved forværring skal årsagen om muligt findes og behandles (faldende blodtryk, hjerteinsufficiens, feber, etc).
Screening for dysfagi
Dysfagi (fejlsynkning) forekommer hos 30-60 % af patienter med akut apopleksi. Undersøgelse herfor bør altid foregå i forbindelse med indlæggelsen og forud for oral føde- eller væskeindtagelse. Kan undersøges ved vandtest (evnen til at synke små portioner vand uden hosten eller ændret stemmekvalitet).
Blodprøvebatteri
Hgb, leucocytter, røde blodbillede, elektrolytter, s-bilirubin, s-kreatin, s-carbamid, s-urat, s-thyr.stim.hormon, s-albumin, s-CRP, sænkning, s-ALAT, s-basisk fosfatase, s-LDH, faste serum lipider, p-APTT, p-faktor 2+7+10, INR.
Blodsukker
I tilfælde af hyperglykæmi (blodsukker > 10 mmol/L) anbefales glucose-insulin-kalium-infusion.
Diabetes diagnostik og behandling.
Kardiologisk anamnese
Man bør henvise til kardiologisk udredning ved:
  • nydiagnosticeret atrieflimren
  • nydiagnosticeret hjerteinsufficiens
  • nydiagnosticeret myokardieinfarkt/aneurysme
  • nydiagnosticeret hjertemislyd
  • alder < 65 år hvis ikke tidligere undersøgelser har dokumenteret mulig kardial embolikilde.
EKG
Læs om EKG på Hjertedoktor.dk.
Hjertestetoskopi
Med særligt fokus på arytmi og mislyde.
HalskarDopplerundersøgelse
  • Udføres tidligst muligt efter apopleksien
  • Kun hos patienter med iskæmisk apopleksi i karotisgebetet*
  • Kun hos patienter hvor fundet af en svær stenose får til konsekvens at patienten tilbydes operation*.
*Selvom undersøgelsen ikke får operativ konsekvens, kan man benytte den til at vurdere patientens arteriosklerotiske status.
Koagulation, vaskulit
Hos yngre patienter, hvor årsagen til apopleksien er uafklaret, bør der undersøges for mulig hyperkoagulabel tilstand (lupus antikoagulans, anticardiolipinantistoffer, homocystein) og bindevævslidelser med vasculit.


Søg i artikler